Besiktningar av stationer och ledningar

Vi har kompetens och erfarenhet av besiktningar av lokalnät- samt regionnätsstationer. Vi har även erfarenhet av besiktningar av regionnätsledningar. Våra besiktningsmän har relevant lång erfarenhet samt utbildning inom entreprenadbesiktningar.