Om Nirsberg.

Här är vårt ursprung.

Anders Bratt som grundade Nirsberg ab är uppväxt på gården Nirsberg anno 1794 i södra Jämtland. Där har människor levt och verkat nästgårds med naturkrafterna. Med solen i nacken och med vinden från Storsjön och strömmarna i älvarna.

På företaget Nirsberg gör vi detsamma. Varje medarbetare passar in i ett rörligt pussel av kunskap och drivkraft. Våra medarbetares erfarenheter och kompetenser möter kundernas behov. Detta kombinerat med fokus och en stolthet att leverera bra resultat. Detta är våra Naturkrafter idag.

Nästgårds med naturkrafterna.

Vi på Nirsberg skapar kundvärden varje dag genom ett nära samarbete med kunder och partners. Genom vårt personliga agerande kan vi göra stor skillnad i våra projekt och 
uppdrag genom bättre tekniska lösningar, marginalförbättringar i projekt och effektiviseringar av arbetssätt och processer.

Våra kunduppdrag utför vi i olika former genom samarbete i team eller enskilt, arbetet utförs på site, från kontoret, hos kund eller hemifrån beroende på situation men alltid i nära samarbete med våra kunder.

Då, nu och framöver.

Nirsberg AB grundades 2017 och är inne i en dynamisk fas med stark tillväxt. Mika som är uppväxt med elkraft sedan barnsben gick in som delägare 2019 har påverkat företagets inriktning och vision; att bidra till ökad elektrifiering och därigenom möjliggöra utveckling av vårt samhälle samt nå uppsatta klimatmål.

Vi som nu äger och driver Nirsberg har en lång erfarenhet av att leda organisationer inom teknikbranschen. Vi har genom åren byggt upp ett rejält nätverk och har etablerat ett antal viktiga samarbeten.  Nirsberg har idag högsta kreditvärdighet för företag med kortare historia än 10 år och är idag en stabil leverantör inom branschen och en en trygg arbetsgivare.

Vårt mål nu och framåt är att vara den självklara leverantören av olika typer av tekniktjänster till elkraftsbranschen.

Solen i nacken på hattkullen, med vinden från Storsjön och strömmarna. För på Nirsberg bor och lever man nästgårds med naturkrafterna.

1 of 9

Naturkrafterna har förblivit desamma under tusentals år men den tekniska utvecklingen dånar fram.

2 of 9

Allt hänger samman i ett uråldrigt kretslopp av vatten som blir elkraft. Grundmaterialet består men energilösningarna finslipas i effektivitet.

3 of 9

Energibranschen är i ständig förändring och utveckling.

4 of 9

För att möta nya krav och nya standarder kräver kunderna en anpassningsbar leverantör som är på hugget.

5 of 9

Vi handplockar moderna medarbetare till uppdrag i Mälardalen och skapar en levande organisation, som är en naturkraft i sig.

6 of 9

Vi lägger pussel med rörliga bitar med människor som ska passa ihop, professionellt och privat, med social kompetens och uppkavlade ärmar.

7 of 9

På gården Nirsberg har händer, fötter och ryggar, gått, grävt och burit i 300 år. Arbetsmoralen och stoltheten sitter i timmerstockarna, liksom entreprenörskap och energi.

8 of 9

För att möta framtiden krävs teknisk erfarenhet. Vi har kunskapen efter att ha levt och verkat i symbios med sol, vind och vatten sedan 1794.

9 of 9

Våra tjänster

Projektledning

Nirsberg har ett antal projektledare med olika inriktning och erfarenhetsnivå. Våra projektledare...

Management

Våra seniora medarbetare har erfarenhet av interim management och ändringsledning där vi...

Elkonstruktion

Nirsbergs medarbetare inom elkonstruktion har kompetens att arbeta inom distribution och transmissionsanläggningar...