Om Nirsberg

Nirsberg etablerades 2017 och levererar tjänster inom projektledning, projektering, konstruktion och provning inom elkraft.

Vi har lång erfarenhet av tjänstesektorn och en god förståelse för kundens behov och vad som utmärker en bra tjänsteleverans. Nirsbergs medarbetare bidrar med en kombination av teknisk kompetens, högt driv och social förmåga. Detta leder till hög produktivitet, smarta tekniska lösningar samt marginalförbättringar i de olika projekt som vi arbetar med inom energisektorn.

Vid utformningen av Nirsbergs erbjudande utgår vi från våra utvalda medarbetares höga kompetens och utvecklingsbehov. Detta skapar en arbetsglädje med driv och engagemang! Vi drivs av övertygelsen att nöjda medarbetare i team med mångfald både när det gäller kompetens och bakgrund är nyckeln till vår framgång.