Om Nirsberg.

Här är vårt ursprung.

På gården Nirsberg från 1794 har människor levt och verkat nästgårds med naturkrafterna. Med solen i nacken och på hattkullen, med vinden från Storsjön och strömmarna och älvarna.

På företaget Nirsberg gör vi detsamma. Varje individ passar med den andra i ett rörligt pussel av kunskap och drivkraft. Där erfarenhet och kompetens möter människor och behov. Arbete och stolthet, anor och tradition under 200 år, över flera generationer. Här är vårt ursprung, intill Storsjöns strand och Åreskutans skugga.

Nästgårds med naturkrafterna.

”Fagert är landet som blev vår lott och arvedel.”  Så står det i Jämtlandssången, med text av Wilhelm Peterson-Berger från 1931. Som han var med den där dagen på Nirsberg, en sensommar i 1920-talets början, med hatt och spade och gnisslet från hästens seldon när potatisen ska upp.

Här på gården har händer, fötter och ryggar gått, grävt och burit i över 300 år. Arbetsmoralen sitter i timmerstockarna i huset. Livet är enkelt, jordnära.  Arbete och stolthet, anor och tradition. En fåordighet som väl passar i landskapet, bland jaktmarker och fiskevatten. Byborna får sin kraft ur naturen.

De arbetare som för 100 år sen poserade inför fotografen på gården Nirsberg i Jämtland har i våra dagar konverterats till moderna ingenjörer. Uppdrag hos kunder utförs med samma lust och vilja att kavla upp ärmarna som om det fortfarande handlade om att gräva upp potatis.

Då, nu och framöver.

Naturkrafterna har förblivit desamma under tusentals år, men den tekniska utvecklingen dånar fram. Allt hänger samman i ett uråldrigt kretslopp av energier  som blir elektricitet. Grundmaterialet består med oförminskad styrka men nya energilösningar utvecklas – då, nu och framöver.