Om Nirsberg.

Här är vårt ursprung.

Anders Bratt som grundade Nirsberg ab är uppväxt på gården Nirsberg anno 1794 i södra Jämtland. Där har människor levt och verkat nästgårds med naturkrafterna. Med solen i nacken och med vinden från Storsjön och strömmarna i älvarna.

På företaget Nirsberg gör vi detsamma. Varje medarbetare passar in i ett rörligt pussel av kunskap och drivkraft. Våra medarbetares erfarenheter och kompetenser möter kundernas behov. Detta kombinerat med fokus och en stolthet att leverera bra resultat. Detta är våra Naturkrafter idag.

Nästgårds med naturkrafterna.

Vi på Nirsberg skapar kundvärden varje dag genom ett nära samarbete med kunder och partners. Genom vårt personliga agerande kan vi göra stor skillnad i våra projekt och 
uppdrag genom bättre tekniska lösningar, marginalförbättringar i projekt och effektiviseringar av arbetssätt och processer.

Våra kunduppdrag utför vi i olika former genom samarbete i team eller enskilt, arbetet utförs på site, från kontoret, hos kund eller hemifrån beroende på situation men alltid i nära samarbete med våra kunder.

Då, nu och framöver.

Nirsberg AB grundades 2017 och är inne i en dynamisk fas med stark tillväxt. Mika som är uppväxt med elkraft sedan barnsben gick in som delägare 2019 har påverkat företagets inriktning och vision; att bidra till ökad elektrifiering och därigenom möjliggöra utveckling av vårt samhälle samt nå uppsatta klimatmål. 

Vi som nu äger och driver Nirsberg har en lång erfarenhet av att leda organisationer inom teknikbranschen. Vi har genom åren byggt upp ett rejält nätverk och har på kort tid etablerat ett antal viktiga samarbeten. Detta har gett Nirsberg en solid start och med detta blivit en trygg arbetsgivare.

Vårt mål nu och framåt är att vara den självklara leverantören av olika typer av tekniktjänster till elkraftsbranschen.