Tjänster

Nirsberg levererar kvalificerade tjänster inom ledning och teknik i energibranschen. Nirsbergs medarbetare har gedigen erfarenhet inom följande områden.

INTERIM MANAGEMENT

 • Kommunala och statliga bolag
 • Privata bolag

PROJEKTLEDNING

 • Kommersiell projektledning
 • Teknisk projektledning

PROJEKTERING OCH BEREDNING

 • Lokalnät
 • Regionnät

KONSTRUKTION

 • Anläggningskonstruktion, elektrisk
 • Anläggningskonstruktion, mekanisk
 • Anläggningskonstruktion, elektromekanisk
 • Detaljkonstruktion, elektrisk
 • Detaljkonstruktion, mekanisk

DRIFTTAGNING OCH PROVNING

 • Stationskontroll och besiktning
 • Drifttagning
 • Provning