Pålästa, på hugget och på plats.

En växande aktör inom elkraft!

Ända från start har våra tjänster efterfrågats av branschens mest krävande kunder. 

Våra tjänster

Vi hjälper nya och etablerade kunder med tjänster inom följande områden:

Projektledning

Nirsberg har ett antal projektledare med olika inriktning och erfarenhetsnivå. Våra projektledare...

Management

Våra seniora medarbetare har erfarenhet av interim management och ändringsledning där vi...

Elkonstruktion

Nirsbergs medarbetare inom elkonstruktion har kompetens att arbeta inom distribution och transmissionsanläggningar...

Mekanikkonstruktion

Våra kvalificerade konstruktörer inom Mekanikkonstruktion och anläggningskonstruktion har kompetenser inom primärkonstruktion samt...

Projektering & Beredning

Nirsberg har erfarna och drivna elnätsprojektörer och beredare inom distributionsnät. Dessa har...

Strategiskt och Operativt Inköp

Våra inköpare har god erfarenhet av både strategiskt och operativt inköp av...

Besiktningar av stationer och ledningar

Vi har kompetens och erfarenhet av besiktningar av lokalnät- samt regionnätsstationer. Vi...