Strategiskt och Operativt Inköp

Våra inköpare har god erfarenhet av både strategiskt och operativt inköp av entreprenörer, material och resurser. Allt från stora inköp till tex. Syd-Väst länken till material till ombyggnad av en enskild station. Våra inköpare har kunskap om inköp i offentlig verksamhet som omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling men även inköp inom privat verksamhet.