Besiktning av 130/30kV ställverk

Vattenfall Eldistribution AB

För vår kund har vi utfört besiktning av ett nyuppfört ställverk på 130/30kV. I uppdraget ingick att först gå igenom specifikationer, ritningar och Verksamhetens Tekniska Riktlinjer innan utförande av besiktning. Granskning har genomförts på utfört arbete genom okulär besiktning samt fotografering av kritiska montage. Besiktningen har noggrant protokollförts och redovisats för beställaren.