Projektledning leveransprojekt

ABB industrial automation

I ett stort leveransprojekt bidrog vi med projektledning. I detta projekt krävdes erfarenhet att leda större industriprojekt och det fanns många olika utmaningar att hantera, både gällande kultur och språk. Projektet hade pågått under en längre tid när vi tog över projektledningen.

“Det mest utmanande var att försöka nå kundens högt ställda krav och att återuppbygga kommunikationen med kunden.” säger Anders som utförde projektet. “Det roligaste var samarbetet med kollegorna i projektteamet”.

Leveransen var omfattande med många delar som transformatorer, drivsystem, kontrollsystemet ABB 800XA, signalsystem och mekaniska anläggningsdelar. Andra utmaningar var uppföljningar av ekonomi med ledningen och rapportering till styrgruppen.

Projektledning

Nirsberg har ett antal projektledare med olika inriktning och erfarenhetsnivå. Våra projektledare...

Pålästa, på hugget och på plats.

Energibranschen är i ständig förändring och utveckling med pålästa kunder i behov av en kunnig och anpassningsbar leverantör som anar morgondagens krav redan i dag.