Projektledning av teknikhus för laddstation

Harju Elekter

Vi har för vår kund ansvarat för projektledning i samtliga delmoment för deras teknikhus innehållande MSP- och LSP-ställverk. Teknikhuset är en del av en laddstation för eldrivna fordon bestående av 18st laddpunkter á 400 kW. Momenten som omfattades var konstruktion, tillverkning, installation, leverans och provning av komplett teknikhus. Projektet innefattade också leverans och installation av tre transformatorer om 1250 kVA vardera, samt transport och avlyft med mobilkran på färdig grund. Vi ansvarade även för projektledningen vid installation av mellanspänningskablar i grunden och framtagning av konstruktion enligt specifikationer. Utöver det säkerställdes också att teknisk specifikation för inköp av all utrustning i projektet uppfyllde gällande krav och förväntningar.

Projektledning

Nirsberg har ett antal projektledare med olika inriktning och erfarenhetsnivå. Våra projektledare...

Pålästa, på hugget och på plats.

Energibranschen är i ständig förändring och utveckling med pålästa kunder i behov av en kunnig och anpassningsbar leverantör som anar morgondagens krav redan i dag.