Elkonstruktion

Nirsbergs medarbetare inom elkonstruktion har kompetens att arbeta inom distribution och transmissionsanläggningar samt automationsanläggningar inom industrin. Vi har kompetenser att tex. arbeta med detaljkonstruktion av låg-, mellan- och högspänningsställverk och kontrollanläggningar. Våra konstruktörer kan ta fram enlinjescheman, kontrollscheman, sammanställning- och kopplingsscheman, relälayout och kabeltabeller. Vi har kompetenser och kan utföra in selektivplaner samt konfigurering av reläskydd.

Vi även erfarenhet av testning (FAT och SAT), programmering och drifttagning av olika typer av anläggningar.