Elkonstruktion

Nirsbergs medarbetare inom elkonstruktion har kompetens att arbeta inom distribution och transmissionsanläggningar samt automationsanläggningar inom industrin. Vi har kompetenser att tex. arbeta med detaljkonstruktion av låg-, mellan- och högspänningsställverk och kontrollanläggningar. Våra konstruktörer kan ta fram enlinjescheman, kontrollscheman, sammanställning- och kopplingsscheman, relälayouter och kabeltabeller. Vi har även kompetens och kan utföra selektivplaner samt konfigurering av reläskydd.

Utöver det har vi även erfarenhet av testning (FAT och SAT), programmering och drifttagning av olika typer av anläggningar.

Elkonstruktion kontrollanläggning

Mälarenergi Elnät AB

Lead-engineer kontrollanläggning

Siemens

El- och mekanikkonstruktion till solcellspark

Nordic Solar

Då, nu och framöver.

Nirsberg AB grundades 2017 och är inne i en dynamisk fas med stark tillväxt. Vi som äger och driver Nirsberg har en lång erfarenhet av att leda organisationer inom teknikbranschen. Vårt mål nu och framåt är att vara den självklara leverantören av olika typer av tekniktjänster till elkraftsbranschen.