El- och mekanikkonstruktion till solcellspark

Nordic Solar

Vi har för vår kund utfört delar av den el- och mekanikkonstruktion som krävs för upprättandet av en solcellspark om 15 MW och substation till denna. Vad gäller elkonstruktion omfattar projektet bland annat jordningslayouter och dimensioneringar av elektrisk utrustning och åskskyddsutrustning. Kopplat till mekanikkonstruktion har uppdraget bland annat handlat om att ta fram stations- och fundamentlayouter, kabelgravar, staket runt stationsområdet samt tekniska krav.

Elkonstruktion

Nirsbergs medarbetare inom elkonstruktion har kompetens att arbeta inom distribution och transmissionsanläggningar...

Mekanikkonstruktion

Våra kvalificerade konstruktörer inom Mekanikkonstruktion och anläggningskonstruktion har kompetenser inom primärkonstruktion samt...

Pålästa, på hugget och på plats.

Energibranschen är i ständig förändring och utveckling med pålästa kunder i behov av en kunnig och anpassningsbar leverantör som anar morgondagens krav redan i dag.