Management

Våra seniora medarbetare har erfarenhet av interim management och ändringsledning där vi stöttar våra kunder vid tex. vakanser, men även då organisationer, system och processer behöver utvecklas och förändras.
Våra erfarna medarbetare har en vana att arbeta i organisationer av olika storlek i såväl nationell som internationell miljö. I dessa miljöer kan de bland annat driva förändringsledning, leda personal och ta ett HSE ansvar på arbetsplatsen.

Förändringsledning

Svenska Kraftnät

Då, nu och framöver.

Nirsberg AB grundades 2017 och är inne i en dynamisk fas med stark tillväxt. Vi som äger och driver Nirsberg har en lång erfarenhet av att leda organisationer inom teknikbranschen. Vårt mål nu och framåt är att vara den självklara leverantören av olika typer av tekniktjänster till elkraftsbranschen.