Management

Våra seniora medarbetare har erfarenhet av interim management och ändringsledning där vi stöttar våra kunder vid tex. vakanser, men även då organisationer, system och processer behöver utvecklas och förändras.
Våra erfarna medarbetare har en vana att arbeta i organisationer med olika storlek, i internationell miljö, driva förändringsledning, leda personal och ta ett HSE ansvar på arbetsplatsen.