Förändringsledning

Svenska Kraftnät

Till vår kund Svenska Kraftnät har vi i uppdrag av organisationen format rollen Produktledare Stationer samt Produktledare Ledningar. Utifrån ansvarsbeskrivningar och har vi i uppdraget i samarbete med berörda tittat på denna tjänsts innehåll map ansvar och befogenheter. Vi har också under uppdraget hanterat det största ansvaret för dessa tjänster; att utreda och se över kostnadsdrivande faktorer vid byggnation av olika elkraft anläggningar.

Management

Våra seniora medarbetare har erfarenhet av interim management och ändringsledning där vi...

Pålästa, på hugget och på plats.

Energibranschen är i ständig förändring och utveckling med pålästa kunder i behov av en kunnig och anpassningsbar leverantör som anar morgondagens krav redan i dag.