Mekanikkonstruktion

Våra kvalificerade konstruktörer inom Mekanikkonstruktion och anläggningskonstruktion har kompetenser inom primärkonstruktion samt anbudsprojektering för primärsidan av luft- och gasisolerade projekt i olika elförsörjningsanläggningar.
Våra medarbetare har kompetenser inom tekniska beräkningar och dimensionering med avseende på spänningsnivåer, vindlaster, jordbävning etc.

Anläggningskonstruktion

Linxon

El- och mekanikkonstruktion till solcellspark

Nordic Solar

Då, nu och framöver.

Nirsberg AB grundades 2017 och är inne i en dynamisk fas med stark tillväxt. Vi som äger och driver Nirsberg har en lång erfarenhet av att leda organisationer inom teknikbranschen. Vårt mål nu och framåt är att vara den självklara leverantören av olika typer av tekniktjänster till elkraftsbranschen.