Mekanikonstruktion

Våra kvalificerade konstruktörer inom Mekanikkonstruktion och anläggningskonstruktion har kompetenser inom primärkonstruktion samt anbudsprojektering för primärsidan av luft- och gasisolerade projekt i olika elförsörjningsanläggningar.
Våra medarbetare har kompetenser inom tekniska beräkningar och dimensionering med avseende på spänningsnivåer, vindlaster, jordbävning etc.