Projektering & Beredning

Nirsberg har erfarna och drivna elnätsprojektörer och beredare inom distributionsnät.
Dessa har erfarenhet av att arbeta med branschens standarder samt kundens tekniska riktlinjer.
Vi har även projektörer och beredare som kan utföra projektering och beredning av stationer inom mellan- och högspänning.
Våra medarbetare kan ta fram projektdokumentation samt utföra kompletta beredningar av färdiga projekteringar.

Projektering Elnät

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö

Då, nu och framöver.

Nirsberg AB grundades 2017 och är inne i en dynamisk fas med stark tillväxt. Vi som äger och driver Nirsberg har en lång erfarenhet av att leda organisationer inom teknikbranschen. Vårt mål nu och framåt är att vara den självklara leverantören av olika typer av tekniktjänster till elkraftsbranschen.