Projektering & Beredning

Nirsberg har erfarna och drivna elnätsprojektörer och beredare inom distributionsnät.
Dessa har erfarenhet av att arbeta med branschens standarder samt de vanligaste kundens tekniska riktlinjer.
Vi har även projektörer och beredare som kan utföra projektering och beredning av stationer inom mellan- och högspänning.
Våra medarbetare kan ta fram projektdokumentation samt utföra kompletta beredningar av färdiga projekteringar.