Projektering Elnät

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö

Till vår kund har vi projekterat ombyggnation av lokalnätet där ledningar byttes ut mot nergrävd kabel. I uppdraget ingick att planera rasering av gamla ledningar och stolpar, projektering av nya grävsträckor, placering av kabelskåp och nya anslutningar, beredning av material osv. I arbetet ingick att ha kontakt med alla kunder i området samt att söka tillstånd hos länsstyrelse, kommun och Trafikverket.

Projektering & Beredning

Nirsberg har erfarna och drivna elnätsprojektörer och beredare inom distributionsnät. Dessa har...

Pålästa, på hugget och på plats.

Energibranschen är i ständig förändring och utveckling med pålästa kunder i behov av en kunnig och anpassningsbar leverantör som anar morgondagens krav redan i dag.