Projektering Elnät

Till vår ramavtalskund har vi projekterat ett helt område där det gamla slitna lokalnätet skulle bytas ut mot ett nytt. I uppdraget ingick att planera rasering av gamla ledningar och stolpar, projektering av nya grävsträckor, placering av kabelskåp och nya anslutningar. I arbetet ingick kontakt med alla kunder i området. Söka tillstånd hos länsstyrelse, kommun och trafikverket. Efter utförd och godkänd projektering utfördes en beredning enligt EBR standard.

Projektering & Beredning

Nirsberg har erfarna och drivna elnätsprojektörer och beredare inom distributionsnät. Dessa har...

Pålästa, på hugget och på plats.

Energibranschen är i ständig förändring och utveckling med pålästa kunder i behov av en kunnig och anpassningsbar leverantör som anar morgondagens krav redan i dag.